Клиенти

Фустеларко Борец - Битола

Печатница АНС – Битола

Печатница Вали – Битола

Печатница Графо Пром – Битола

Печатница Типо Графика – Битола

Печатница Бато & Дивајн – Скопје

Печатница 11 Октомври – Прилеп

Печатница Гинис – Прилеп

Печатница К96 – Прилеп

Печатница Провиста - Прилеп

Печатница Коста Абраш – Охрид

Печатница Идеа – Охрид

МИСКОМ – Струга

Печатница Софија – Богданци

Печатница Еврос Комерц - Куманово

Печатница Даскал Камче - Кавадарци

Печатница Графо Сервис - Струмица

горе